CENÍK

Konkrétní orientační cenovou nabídku Vám rád předložím po sdělení požadovaných činností a údajů o stavbě (zda je možné napojit se na kanalizaci, vodovod nebo je nutné řešit kanalizaci žumpou, jímkou na vyvážení, ČOVkou a vodu vrtanou studnou apod.) . Po vyplnění dostanete nezávaznou cenovou nabídku a vzor již realizovaných prací (vzorový projekt pro stavební povolení, od 1.1.2018 projekt pro společné povolení stavby, DSP+DÚR).

V případě potřeby zašlu vzor i na projekt garáže pro společné povolení stavby platné od 1.1.2018 (DSP+DÚR). Stačí napsat poznámku do nezávazné poptávky „PROSÍM O ZASLÁNÍ VZOROVÉHO PROJEKTU GARÁŽE“.

POTŘEBNÉ PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ PROJEKTU INDIVIDUÁLNÍHO PROJEKTU RODINNÉHO DOMU:
- geodetické zaměření pozemku (výškopis a polohopis)
- vedení všech inženýrských sítí (vodovod, kanalizace, plyn, elektřina, veřejné osvětlení, internet, telefon, optické kabely)
- informace o ochranných pásmech + jejich podmínky
- územní plán + regulativa územního plánu
- místa napojení na inženýrské sítě (voda, kanalizace, plyn, telefon, elektřina)
- měření radonu a hydrogeologický průzkum (HG hlavně kvůli zakládání stavby a likvidaci dešťových vod)
- orientační zakreslení RD na pozemku (stačí od ruky včetně okótování, vyznačit vjezd na pozemek a vstup na pozemek)
- způsob nakládání s dešťovou vodou (dešťová kanalizace, jímka na dešťovou vodu, trativod do vsaku na pozemku)
- představa o budoucí energetické náročnosti budovy, specifikace stavebního materiálu, tloušťka obvodového zdiva a použitý stavební systém (YTONG, POROTHERM, HELUZ, PORFIX popř. jiné). Použití zateplovacího systému.

Comments are closed.