PROJEKT RODINNÉHO DOMU A DOTAČNÍ PROGRAM MŽP DEŠŤOVKA

Celková cena individuálního projektu je 60.000-85.000,- Kč, osazení rodinného domu (C. Situace stavby) na pozemek je v ceně projektu. Dále jsou k dispozici příplatkové projekty k individuálnímu projektu rodinného domu (samostatně stojící garáž, garážové stání, domácí ČOV, žumpa,  oplocení, statika, stavební detaily). DOBA ZPRACOVÁNÍ INDIVIDUÁLNÍHO PROJEKTU RODINNÉHO DOMU JE MINIMÁLNĚ 3-4 MĚSÍCE! Záleží na množství zakázek. Cena projektu rodinného domu se odvíjí podle náročnosti projektu a zastavěné plochy rodinného domu. Základní cena projektu rodinného domu je stanovena na 60.000,- Kč, bungalov do 150 m2. Rodinný dům s obytným podkrovím do 150 m2 je stanovena na 70.000,- Kč, rozsáhlejší stavby jsou stanoveny nad 150   m2 + každých započatých 20 m2 = + 5.000,- Kč navíc.

!!!UPOZORNĚNÍ!!!

Vzhledem k tomu, že na celkové projektové dokumentaci individuálního rodinného domu pracuje 4-6 projektantů nezávisle na sobě, mohu ve smlouvě o dílo (SoD) uvést garanci dodání pouze mnou zpracovávanou stavební částí, tedy část A. Průvodní zpráva, B. Souhrnná technická zpráva, C. Situační výkresy, D. Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení, D.1. Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu, D.1.1. Architektonicko-stavební řešení – technická zpráva a výkresová část která obsahuje: základy, půdorys a řez základy, půdorys 1.PP, půdorys 1.NP, půdorys 2.NP, krov a řez krovem, půdorys střechy, řez A-A, pohledy + situační výkresy část C. Situační výkresy).

OSTATNÍ PROJEKTY TVOŘÍ PROFESNÍ PROJEKTANTI (rozmezí 4-6 lidí) A NEMOHU ZARUČIT NEBO GARANTOVAT DODÁNÍ JEJICH PROJEKTŮ, TO NENÍ BOHUŽEL MOŽNÉ ANI PO 14-TI LETÉ PRAXI. ALE ZASE NA DRUHOU STRANU TOMU TAKÉ ODPOVÍDÁ CENA ZA INDIVIDUÁLNÍ PROJEKT RODINNÉHO DOMU.

NOVĚ NABÍZÍM MOŽNOST ZPRACOVAT PODKLADY PRO DOTACI „Dešťovka“

Podpora pro:

1. Akumulace srážkové vody pro zálivku zahrady

-dotace až 20 000 Kč + 3 500 Kč/m3 nádrže, maximálně však 50 % z celkových způsobilých výdajů

- pro stávající domy v celé ČR

- aby se zabránilo kontaminaci veřejného vodovodu, nesmí být rozvod srážkové vody přímo propojen s rozvodem pitné vody

Cena odborného posudku 8.000,- Kč (cena je konečná, nejsem plátce DPH) 

2. Akumulace srážkové vody pro splachování WC a zálivku zahrady

- dotace až 30 000 Kč + 3 500 Kč/m3 nádrže, maximálně však 50 % z celkových způsobilých výdajů

- pro stávající domy i novostavby v celé ČR

- aby se zabránilo kontaminaci veřejného vodovodu, nesmí být rozvod srážkové vody přímo propojen s rozvodem pitné vody

Cena odborného posudku 10.000,- Kč (cena je konečná, nejsem plátce DPH)

3. Využití přečištěné odpadní vody s možným využitím srážkové vody

- dotace až 60 000 Kč (v kombinaci s využitím srážkové vody) nebo 45 000 Kč (bez kombinace s využitím srážkové vody) + 3 500 Kč/m3 nádrže + 10 000 Kč na projektovou přípravu, maximálně však 50 % z celkových způsobilých výdajů

- pro stávající domy i novostavby v celé ČR

- aby se zabránilo kontaminaci veřejného vodovodu, nesmí být rozvod srážkové ani přečištěné odpadní vody přímo propojen s rozvodem pitné vody

Cena odborného posudku 12.000,- Kč (cena je konečná, nejsem plátce DPH)

Ceny projektu individuálního rodinného domu:

Stavební část (půdorysy, řezy, pohledy apod.): v ceně projektu
Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB): v ceně projektu
Osazení rodinného domu na pozemek (C. Situace stavby): v ceně projektu
Požární zpráva (PBŘ): v ceně projektu
Plán kontrolních prohlídek: v ceně projektu
Zaslání projektové dokumentace na dobírku: v ceně projektu

Projekty ostatních profesí (voda, kanalizace, vytápění, plynoinstalace, elektroinstalace, statika):

Projekt statiky (základní výpočet hlavních konstrukcí):v ceně projektu

Projekt elektroinstalace: v ceně projektu (včetně přípojek)
Projekt vytápění (ÚT): v ceně projektu
Projekt vody a kanalizace (ZTI): v ceně projektu (včetně přípojek)
Projekt plynu (v případě přípojky plynu): v ceně projektu

Doplňkové projekty individuálního projektu rodinného domu

Projekt domácí ČOV: 6.500,- Kč
Projekt žumpy: 6.500,- Kč
Studie rodinného domu: 20.000,- Kč v případě vypracování individuálního projektu RD bude z jeho ceny odečteno 8.000,- Kč
Změny v projektu ke kolaudaci: dle náročnosti 350,-Kč/hod
Stavební detaily: 12.000,- Kč
Položkový rozpočet: cca 5.500,- Kč (bez ZTI, ELEKTRO, ÚT) s cca 12.500,- Kč
Projekt plotu: 5.000,- Kč
Projekt studny: 6.500,- Kč
Statika: 5.000,- Kč s výpočty hlavních nosných konstrukcí; [statika s výkresy a výpočtem hlavních nosných konstrukcí 12.000,- Kč]

* Nejsem plátce DPH. Cena je vždy konečná!

Další paré k projektové dokumentaci +3.000,- Kč, projekt je dodáván standardně v 5 paré, projekt garáže ve 3 paré. Odborný posudek na dotační program MŽP „Dešťovka“ je dodáván v 5 paré.

NÁVŠTĚVA NA POZEMKU PODLE KM: do 30 km je cena 200,- Kč, od 31-50 km je cena 500,- Kč, od 51-70 km je cena 800,- Kč, od 71-90 km je cena 1.200,- Kč, od 91-120 km je cena 1.800,- Kč, od 121-150 km je cena 2.200,- Kč, od 151+ km je cena 3.500,- Kč. Cena je stanovena podle mapy.cz – nejrychlejší cesta včetně placených úseků (mýt). Při vypracování individuálního projektu bude 50% z ceny za dopravu na pozemek odečteno. Doprava je počítána podle toho, co se nachází blíže Vašeho pozemku, centrála/pobočka.

POTŘEBNÉ PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ PROJEKTU INDIVIDUÁLNÍHO PROJEKTU RODINNÉHO DOMU:
- geodetické zaměření pozemku (výškopis a polohopis)
- vedení všech inženýrských sítí (vodovod, kanalizace, plyn, elektřina, veřejné osvětlení, internet, telefon, optické kabely)
- informace o ochranných pásmech + jejich podmínky
- územní plán + regulativa dotčeného území (parcely)
- místa napojení na inženýrské sítě (voda, kanalizace, plyn, telefon, elektřina)
- měření radonu a hydrogeologický průzkum (HG hlavně kvůli zakládání stavby a likvidaci dešťových vod)
- orientační zakreslení RD na pozemku (stačí od ruky včetně okótování, vyznačit vjezd na pozemek a vstup na pozemek)
- způsob nakládání s dešťovou vodou (dešťová kanalizace, jímka na dešťovou vodu, trativod do vsaku na pozemku)
- představa o budoucí energetické náročnosti budovy, specifikace stavebního materiálu, tloušťka obvodového zdiva a použitý stavební systém (YTONG, POROTHERM, HELUZ, PORFIX, VPC SENDWIX – KM BETA popř. jiné). Použití zateplovacího systému (EPS, minerální vata a jiné).

VZOROVÝ PROJEKT K NAHLÉDNUTÍ ZDE:

Technicka zprava

C.1. – Situace sirsich vztahu

C.2. – Katastralni situacni vykres

C.3. – Koordinacni situacni vykres

D.1.1. – 01 – Zaklady

D.1.1. – 02 – 1.NP

D.1.1. – 03 – Podkrovi

D.1.1. – 04 – Krov

D.1.1. – 05 – Pudorys strechy

D.1.1. – 06 – Rez A-A

D.1.1. – 07 – Pohledy

Vyplňte nezávaznou poptávku.

Comments are closed.