INDIVIDUÁLNÍ PROJEKT RODINNÉHO DOMU

Celková cena individuálního projektu je 52.500-85.000,- Kč, osazení rodinného domu (C. Situace stavby) na pozemek je v ceně projektu. Dále jsou k dispozici příplatkové projekty k individuálnímu projektu rodinného domu (samostatně stojící garáž, garážové stání, domácí ČOV, žumpa,  oplocení, statika, stavební detaily). DOBA ZPRACOVÁNÍ INDIVIDUÁLNÍHO PROJEKTU RODINNÉHO DOMU JE MINIMÁLNĚ 3 MĚSÍCE! Záleží na množství zakázek. Cena projektu rodinného domu se odvíjí podle náročnosti projektu a zastavěné plochy rodinného domu. Základní cena projektu rodinného domu je stanovena na 52.500,- Kč, bungalov do 150 m2. Rodinný dům s obytným podkrovím do 150 m2 je stanoven na 62.500,- Kč, rozsáhlejší stavby jsou stanoveny nad 150   m2 + každých započatých 20 m2 = + 5.000,- Kč navíc.

Ceny projektu individuálního rodinného domu:

Stavební část (půdorysy, řezy, pohledy apod.): v ceně projektu
Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB): v ceně projektu
Osazení rodinného domu na pozemek (C. Situace stavby): v ceně projektu
Požární zpráva (PBŘ): v ceně projektu
Plán kontrolních prohlídek: v ceně projektu
Zaslání projektové dokumentace na dobírku: v ceně projektu

Projekty ostatních profesí (voda, kanalizace, vytápění, plynoinstalace, elektroinstalace, statika):

Projekt statiky (základní výpočet hlavních konstrukcí):v ceně projektu

Projekt elektroinstalace: v ceně projektu (včetně přípojek)
Projekt vytápění: v ceně projektu
Projekt vody a kanalizace (ZTI): v ceně projektu (včetně přípojek)
Projekt plynoinstalace (v případě přípojky plynu): v ceně projektu

Doplňkové projekty individuálního projektu rodinného domu

Projekt domácí ČOV: 5.500,- Kč
Projekt žumpy: 5.500,- Kč
Studie rodinného domu: 15.000,- Kč
Změny v projektu ke kolaudaci: dle náročnosti cca  2.000 – 8.000,- Kč
Stavební detaily: 6.000,- Kč
Položkový rozpočet: cca 5.500,- Kč (bez ZTI, ELEKTRO, ÚT) s cca 8.500,- Kč
Projekt plotu: 4.000,- Kč
Projekt studny: 5.500,- Kč
Statika: 5.000,- Kč s výpočty hlavních nosných konstrukcí; [statika s výkresy a výpočtem hlavních nosných konstrukcí 10.000,- Kč]

* Nejsem plátce DPH. Cena je vždy konečná!

POTŘEBNÉ PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ PROJEKTU INDIVIDUÁLNÍHO PROJEKTU RODINNÉHO DOMU:
- geodetické zaměření pozemku (výškopis a polohopis)
- vedení všech inženýrských sítí (vodovod, kanalizace, plyn, elektřina, veřejné osvětlení, internet, telefon, optické kabely)
- informace o ochranných pásmech + jejich podmínky
- územní plán + regulativa územního plánu
- místa napojení na inženýrské sítě (voda, kanalizace, plyn, telefon, elektřina)
- měření radonu a hydrogeologický průzkum (HG hlavně kvůli zakládání stavby a likvidaci dešťových vod)
- orientační zakreslení RD na pozemku (stačí od ruky včetně okótování, vyznačit vjezd na pozemek a vstup na pozemek)
- způsob nakládání s dešťovou vodou (dešťová kanalizace, jímka na dešťovou vodu, trativod do vsaku na pozemku)
- představa o budoucí energetické náročnosti budovy, specifikace stavebního materiálu, tloušťka obvodového zdiva a použitý stavební systém (YTONG, POROTHERM, HELUZ, PORFIX popř. jiné). Použití zateplovacího systému.

Comments are closed.