SPOLUPRACUJEME

David Šašek, Jiřího z Poděbrad 8, 405 02 Děčín, autorizovaná osoba ČKAIT 0401629, pro techniku prostředí staveb, vytápění a vzduchotechnika, dále technika prostředí staveb, zdravotní technika

Leoš Miškovský, Jižní cesta 136/2, 405 02 Děčín, autorizovaná osoba ČKAIT 0400569, pro požární bezpečnost staveb

Kristýna Kafková, T.G. Masaryka 793, 252 62 Horoměřice, vynikající bytová designérka, design@kristynakafkova.cz, tel.: +420 732 328 048, www.kristynakafkova.cz

Zuzana Šmirousová, Lubná 256, 270 36 Rakovník , autorizovaný energetický specialista AES č. 1169

Ing. Hynek Bureš, Dobrovského 1402/2, 405 02 Děčín, autorizovaná osoba ČKAIT 000341, pro techniku prostředí staveb, elektronická zařízení

Ing. Richard Macek, Na Vyhlídce 34, 680 01 Boskovice, autorizovaná osoba ČKAIT 1001086, autorizovaný inženýr pro statiku a dynamiku staveb

Vít Včeliš, Náměstí Jiřího z Poděbrad 241, 508 01 Hořice, zpracovatel rozpočtů staveb a výkazů výměr

Marcela Rybáková, Vrchlického 1122, 440 01 Louny, TZB projekty

Květoslav Beneš, Vrchlického 1122, 440 01 Louny, autorizovaná osoba ČKAIT 040056, autorizovaný technik pro techniku prostředí staveb, elektronická zařízení

Marie Benešová, Jana Roháče z Dubé 2337, 440 01 Louny, autorizovaná osoba ČKAIT 0400559, autorizovaný technik pro techniku prostředí staveb, zdravotní technika

Tomáš Rybák, Jana Roháče z Dubé 2337, 440 01 Louny, projektant zdravotní techniky

Vladimír Verner, Smolnice 166, 439 14 Smolnice, inženýrská činnost ve výstavbě

Geologické služby s.r.o., Dukelská 1779, 430 01 Chomutov, měření radonu, hydrogeologický průzkum

Levné domky v.o.s., Václav Veverka – obchodní zástupce, Dělnická 21, 435 24 Most, návrh a výroba dřevěných sbíjených vazníků

STROPSYSTEM, GOLDBECK Prefabeton s.r.o., Jan Rástočný – obchodní zástupce, Chrudimská 42, 285 71 Vrdy, návrh a výroba stropního systému SPIROLL

HARTSTAV – Jiří Zavadil, Kotvina 6, 431 51 Klášterec nad Ohří, zpracovatel profesí, autorizovaná osoba ČKAIT 0301313, autorizovaný technik pro pozemní stavby – projekce L. Šverma, Za poštou 904/11, 100 00 Praha

Ing. Jaroslav Horák, Revoluční 698/13, 415 01 Teplice, autorizovaná osoba ČKAIT 0401599, autorizovaný technik pro pozemní stavby, dozorování staveb, koordinátor BOZP a PO, realizace a inženýring staveb, stavební konzultace

ELSTAN.cz – Ing. David Kopeček, Nýřanská 32, 323 00 Plzeň, autorizovaná osoba ČKAIT 0202031, autorizovaný inženýr pro techniku prostředí staveb, elektronická zařízení revizní technik E2A

Comments are closed.